KONTAKT

SPRAWY ORGANIZACYJNE

Magdalena Krzysztofiak

KIEROWNIK PROJEKTU:

prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas

GŁOWNI WYKONAWCY PROJEKTU:

prof. UAM dr hab. Radosław Fiedler

Fredrik Björk, Malmö University

Joanna Morawska-Jancelewicz

Anna Schmidt-Fiedler