Strona główna

ODPOWIEDZIALNE BADANIA I INNOWACJE

– NAUKA DLA SPOŁECZEŃSTWA I GOSPODARKI

28-29 listopada 2017

O KONFERENCJI

„Odpowiedzialne Badania i Innowacje – nauka dla społeczeństwa i gospodarki” to pierwsza tego typu konferencja organizowana dla polskiego środowiska naukowego, przedstawicieli biznesu, samorządów, organizacji pozarządowych, której celem jest zbudowanie trwałej, interdyscyplinarnej platformy współpracy i wymiany wiedzy oraz doświadczeń w zakresie realizacji tzw. trzeciej misji uczelni. Szczególnym celem konferencji jest upowszechnienie programów badawczych, dydaktycznych, edukacyjnych, które odpowiadają na współczesne wyzwania globalne i lokalne, służąc społeczeństwu.

TEMATYKA KONFERENCJI

BADANIA I INNOWACJE

Odpowiedzialne Badania i Innowacje – kwestie etyczne

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Społeczna odpowiedzialność uczelni: wyzwania strategiczne, naukowe, dydaktyczne i organizacyjne.

DIALOG

Dialog międzysektorowy na rzecz rozwoju Regionalnych Strategii Inteligentnych Specjalizacji.

INNOWACYJNOŚĆ

Nowe formy innowacji, innowacje społeczne, Science Shops.

PROGRAMY

Science with and for Society, Work Programme 2018-2020, Horyzont 2020.

HUMANISTYKA

Humanistyka wobec współczesnych wyzwań globalnych i lokalnych.

NAUKA BLIŻEJ LUDZI

Nowe formy angażowania obywateli poprzez centra naukowe i muzea uniwersyteckie.

DZIAŁALNOŚĆ

Studencka działalność naukowa – współpraca uczelni z otoczeniem społecznym i gospodarczym

PROGRAM KONFERENCJI

Zapoznaj się z programem konferencji.

POBIERZ

PRELEGENCI

prof. Andrzej Lesicki
prof. Andrzej Lesicki
Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Mateusz Gaczyński
Mateusz Gaczyński
zastępca dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
prof. Maciej Żylicz
prof. Maciej Żylicz
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
prof. John Goddard
prof. John Goddard
Newcastle University

Materiały konferencyjne

Wystawa When Science meets Art

(28-29 listopada 2017 r., hol WNPiD UAM w Poznaniu)

Wystawa When Science meets Art przedstawia motywy graficzne wykonane ze zdjęć uzyskanych przez pracowników Centrum NanoBioMedycznego UAM za pomocą mikroskopii elektronowej. Dzięki grafice komputerowej zastosowano efekty odbicia, zestawienia i powielenia obrazu oraz porywającą kolorystykę. Wystawa skłania do refleksji na temat odmiennego spojrzenia sztuki i nauki na obiekt w skali mikro – i nano – metrycznej, jak również jest przykładem wzajemnego przenikania się nauki i sztuki.

Makroporowate pianki węglowe – motyw graficzny 
Skaningowy Mikroskop Elektronowy (SEM)
Centrum NanoBioMedyczne UAM

Wystawę przygotowała dr Alicja Warowicka