GŁÓWNE ZAŁOŻENIA

ODPOWIEDZIALNE BADANIA I INNOWACJE
– NAUKA DLA SPOŁECZEŃSTWA I GOSPODARKI 

„Odpowiedzialne Badania i Innowacje – nauka dla społeczeństwa i gospodarki” to pierwsza tego typu konferencja organizowana dla polskiego środowiska naukowego, przedstawicieli biznesu, samorządów, organizacji pozarządowych. Jej celem jest zbudowanie trwałej, interdyscyplinarnej platformy współpracy między tymi sektorami.

Szczególnym celem konferencji jest upowszechnienie programów badawczych, dydaktycznych, edukacyjnych, odpowiadającym na współczesne wyzwania globalne i lokalne, które przyczynią się do dobrostanu społecznego.

Konferencja organizowana w Poznaniu zgromadzi ekspertów, naukowców i praktyków. Zaprezentują oni najważniejsze trendy i wpisujące się w nie projekty w obszarze odpowiedzialnych badań, innowacji społecznych, nowych programów kształcenia, wzmacniających współpracę różnych środowisk z uczelnią.

W RAMACH KONFERENCJI:

W ramach wykładów plenarnych, dynamicznych sesji równoległych połączonych z otwartą debatą, formułą okrągłego stołu i warsztatów będziemy wspólnie definiować wyzwania,
z jakim powinno się mierzyć polskie środowisko naukowe, tak aby znaleźć równowagę pomiędzy dynamicznym rozwojem naukowym, a oczekiwanym społecznie zaangażowaniem w sprawy lokalne. Istotnym elementem konferencji będzie wypracowanie wniosków dotyczących usprawnienia dialogu w zakresie rozwoju badań i innowacji w służbie społeczeństwu.

WYKŁADY PLENARNE

SESJE RÓWNOLEGŁE

OTWARTE DEBATY

WARSZTATY

Konferencja wpisuje się w aktualny globalny dyskurs na temat roli uczelni w społeczeństwie.

W szczególności odpowiada na wyzwania postawione w ramach raportu Global University Network for Innovation opublikowanego w marcu 2017 r. pod tytułem Higher Education in the World. Towards a Socially Responsible University: Balancing the Global with the Local”.

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Konferencję merytorycznie przygotował zespół projektu „Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu uniwersytetem partycypacyjnym – rozwój modelu współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym” (umowa nr 0028/DLG/2016/10) po przewodnictwem prof. dr. hab. Tadeusza Wallasa, Prorektora UAM.