MIEJSCE

MIEJSCE KONFERENCJI

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Umultowska 89 a, 61-614 Poznań

Konferencja Dialog