PROGRAM

18.30-19.00     Rejestracja

19.00-22.00     Otwarcie i uroczysta kolacja

9.00-9.15     Powitanie gości oraz prezentacja założeń konferencji


9.15-9.45        Wykład plenarny
prof. John Goddard, Newcastle University,
The civic university and responsible research and innovation


9.45-10.15      Wykład plenarny
prof. Maciej Żylicz, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej,
Koncepcja odpowiedzialnych badań i innowacji z perspektywy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej


10.15-10.30    Wykład plenarny
Mateusz Gaczyński, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Społeczna odpowiedzialność nauki w działaniach MNiSW


10.30-10.45     Przerwa kawowa


10.45-11.10    Wykład plenarny
Anett Ruszanov, European Regions Research and Innovation Network (ERRIN),
CO-RRI in practice within the framework of SDGs – transition experiments of the FoTRRIS project in five countries


11.10-11.30    Wykład plenarny
Norbert Steinhaus, the Living Knowledge Network,
Open to the World – Encouraging Engagement in RRI


11.30-11.45     Przerwa kawowa

UNIWERSYTET ZAANGAŻOWANY

11.45-13.15     Społeczna odpowiedzialność nauki na poziomie strategii uczelni

 • prof. Anna Giza-Poleszczuk (Uniwersytet Warszawski, moderatorka)
 • prof. Andrzej Eliasz (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny)
 • dr Marcin Zaród (Obywatele Nauki, Uniwersytet Warszawski)
 • prof. Zbyszko Melosik (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • prof. Agnieszka Cybal-Michalska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • prof. Janina Filek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

 


13.15-14.00     Obiad


14.00-15.30    Uniwersytet – Miasto – Region

 • prof. Marek Kwiek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, moderator)
 • prof. Jacek Guliński (Dyrektor, Poznański Park Naukowo-Technologiczny)
 • Mariusz Wiśniewski (Wiceprezydent miasta Poznania)
 • prof. Wanda Gaczek (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
 • prof. Tadeusz Wallas (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • prof. Bogdan Jackowiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Maciej Sytek (Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego)

15.30-15.45     Przerwa kawowa


ODPOWIEDZIALNE BADANIA I INNOWACJE

11.45-13.15    Innowacje dla społeczeństwa z perspektywy inkubatorów i parków naukowych

 • Ewa Kocińska-Lange (Poznański Park Naukowo-Technologiczny, moderatorka)
 • Wojciech Przybylski (Krakowski Park Technologiczny)
 • Maciej Nowak (Poznański Park Naukowo-Technologiczny)

13.15-14.00     Obiad


14.00-15.30   Nowe technologie a odpowiedzialne badania naukowe

 • prof. Stefan Jurga (Centrum NanoBioMedyczne UAM, moderator)
 • prof. Natalia Rozwadowska (Instytut Genetyki Człowieka PAN)
 • prof. Ryszard Naskręcki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • prof. Wojciech Cellary (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

15.30-15.45     Przerwa kawowa


15.45-17.15    Różnorodność i równość w badaniach naukowych, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Polska Sieć Kobiet Nauki (PSKN)

 • dr Anna Frątczak (moderatorka, Polska Sieć Kobiet Nauki), dr Tomasz Poprawka (Fundacja na rzecz Nauki Polskiej)
 • dr Marta Szajnik (szpital Św. Rodziny w Warszawie)
 • dr hab. Edyta Pietrzak (Politechnika Łódzka)
 • dr hab. Inga B. Kuźma (Uniwersytet Łódzki)
 • Wiktor Wojciechowski (Intel Corporation, Koalicja na Rzecz Polskich Innowacji)
 • prof. Bogumiła Kaniewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • prof. Agnieszka Gromkowska-Melosik (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

NAUKA BLIŻEJ LUDZI

11.30-13.15     Partycypacyjne modele kształcenia i współpracy uczelni z otoczeniem

 • dr Norbert Steinhaus (moderator, the Living Knowledge Network),
 • prof. Jakub Brdulak (Szkoła Główna Handlowa, Ashoka Poland),
 • Ruzica Tokalic (Highe Education in RRI, HEIRRI project)
 • prof. Marek Nawrocki (Prorektor, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

13.15-14.00     Obiad


14.00-15.30    Formaty dyskusyjne w służbie RRI: Odwrócona Kawiarnia Naukowa

 • Błażej Dawidson i Mateusz Pawełczuk (Centrum Nauki Kopernik),
 • dr hab. Andrzej W. Nowak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

15.30-15.45     Przerwa kawowa


 

 

HUMANISTYKA wobec wyzwań globalnych i lokalnych

11.45-13.15    Post-humanistyka: nowe trendy

 • prof. Hanna Mamzer (moderatorka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr Tomasz Sobierajski (Uniwersytet Warszawski)
 • dr Agnieszka Żok (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)
 • prof. Beata Mikołajczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr Cezary Kościelniak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

13.15-14.00     Obiad


14.00-15.30    Zróżnicowanie społeczne i postawy obywatelskie

 • prof. Waldemar Kuligowski (moderator, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr Marta Mazurek  (Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Poznania ds. przeciwdziałania wykluczeniom)
 • dr Jacek Kołtan (Europejskie Centrum Solidarności)
 • prof. Radosław Fiedler (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Ewa Łowżył (KontenerART)

15.30-15.45     Przerwa kawowa


15.45-17.15     Praktyczne zastosowania humanistyki

 • prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk (moderatorka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr Maciej Ogrodniczuk, (Instytut Podstaw Informatyki PAN),
 • dr Liliana Szczuka-Dorna (Politechnika Poznańska)
 • prof. Tomasz Mizerkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • prof. Ewa Mojs (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)
 • Bartosz Brzoza (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 


 

 

NAUKA A PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – RELACJE I WSPÓŁPRACA 

11.45-13.15    Innowacyjne formy reprezentowania interesów społeczności przedsiębiorców.

 • prof. Robert Kmieciak (moderator, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Jerzy Bartnik (Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa)
 • Wojciech Kruk (Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa)
 • Izabella Macionga (Wielkopolski Związek Pracodawców LEWIATAN)
 • Robert Składowski (Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców PRZEDSIĘBIORCY.PL)
 • Lesław Wiatrowski (Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług)
 • dr Paweł Antkowiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

13.15-14.00     Obiad


15.30-15.45     Przerwa kawowa

 

 

15.45-17.15     Innowacje Społeczne, Fredrik Björk, Malmö University


17.30-18.00     Podsumowanie i zakończenie konferencji

 

15.45-17.15    RRI w nowym programie “Science with and for Society 2018-2020”, Joanna Bosiacka-Kniat, Poznański Park Naukowo Technologiczny


17.30-18.00     Podsumowanie i zakończenie konferencji