Mateusz Gaczyński

Mateusz Gaczyński

zastępca dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Mateusz Gaczyński pełni funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  Jest odpowiedzialny za politykę badań naukowych i innowacji w ujęciu krajowym i europejskim, w tym programy polityki spójności oraz udział Polski w programie ramowym „Horyzont 2020”. Przed podjęciem obowiązków w MNiSW pracował w Ministerstwie Gospodarki (gdzie był odpowiedzialny za sprawy zrównoważonego rozwoju, zmiany klimatyczne, Krajowy Program Reform, Strategię Lizbońską), Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE (obszar polityki spójności), Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (polityki i instrumenty rozwoju przedsiębiorczości) oraz w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (emigracja zarobkowa). Jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.