prof. Andrzej Lesicki

prof. Andrzej Lesicki

Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu