prof. John Goddard

prof. John Goddard

Newcastle University

Kawaler Orderu Imperium Brytyjskiego, jest honorowym profesorem i specjalnym doradcą Wicekanclerza Uniwersytetu w Newcastle.
Założył i prowadził Uniwersyteckie Centrum Studiów Urbanistycznych i Regionalnych [CURDS] (1977 do 1998 r.), które uzyskało status „centrum doskonałości”’ nadane przez Brytyjska Radę Badań Gospodarczych i Społecznych. Pełnił funkcję wicekanclerza odpowiedzialnego za zaangażowanie Uniwersytetu w działania miejskie i regionalne.
Po przejściu na emeryturę w 2008 r., wrócił do CURDS, gdzie wykorzystał swoje doświadczenia 
w zarządzaniu instytucjonalnym do kontynuowania pracy naukowej oraz działalność doradczą i współpracę z uniwersytetami, lokalną i ogólnokrajową administracją oraz organizacjami międzynarodowymi, jak OECD oraz Komisja Europejska. Został wybrany na członka NESTY- jednego z najbardziej rozpoznawalnych na świecie innowacyjnych think-tanków.
Jest autorem głośnej koncepcji uniwersytetu obywatelskiego Re-inventing the Civic University, współautorem książki – obok Paula Vallance’a – The University and the City. Ostatnio, wraz 
z Prof. Ellen Hazelkorn, wydał międzynarodowe studium porównawcze The Civic University: the Policy and Leadership Challenges.

Profesor pracował dla Fińskiej Rady Ewaluacji Szkolnictwa Wyższego, dla której analizował i badał politykę zaangażowania uczelni w życie regionalne. Kierował także programem OECD zorientowanym na badanie znaczenia uczelni dla miast i regionów, w ramach którego wydał publikację Higher Education and Regions: Globally Competitive, Locally Engaged. 
Profesor opracował dla Komisji Europejskiej przewodnik Connecting Universities to Regional Growth. Jest członkiem Grupy Lustrzanej, doradzającej Platformie Komisji Europejskiej ds. Inteligentnych Specjalizacji, Grupy Doradczej Widening Participation in Horizon 2020 oraz Grupy Doradczej dla programu Science with and for Society.
W 2015 r. Prof. Goddard został wybrany członkiem Academia Europaea.