dr Tomasz Poprawka

dr Tomasz Poprawka

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Dr Tomasz Poprawka – absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, gdzie w 2004 roku otrzymał dyplom magistra (z wyróżnieniem) na kierunku biotechnologia. Jego praca dyplomowa została wykonana w Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk. W latach 2002 – 2003 uczestniczył w programie ‘Advances Studies in Molecular Biotechnology’ na Uniwersytecie w Gandawie (Belgia). W 2004 roku rozpoczął czteroletnie studia doktoranckie w John Innes Centre w Norwich (Wielka Brytania). Po uzyskaniu stopnia doktora na Uniwersytecie Anglii Wschodniej w Norwich w 2008 roku, przeniósł się do Narodowego Instytutu Biologii Podstawowej w Okazaki (Japonia) w ramach stażu podoktorskiego finansowanego przez JSPS. W 2010 powrócił do Polski i dołączył do zespołu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej jako oficer programowy. Od 2012 roku pełni funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Działalności Programowej i zaangażowany jest w nadzór nad realizacją programów finansowanych ze środków własnych Fundacji oraz funduszy europejskich. Począwszy od 2015 roku koordynuje prace dwóch zespołów wdrażających projekty finansowane ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) na lata 2014 – 2020.