prof. Andrzej W. Nowak

prof. Andrzej W. Nowak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Pracownik Instytutu Filozofii UAM – Interesuje się problematyką z zakresu ontologii społecznej, społecznych studiów nad nauką oraz  socjologią wiedzy . Popularyzator na gruncie polskim teorii nowoczesnego systemu-świata Immanuela Wallersteina, szczególnie zainteresowany studiami nad półperyferyjnością. Ważną częścią jego zainteresowań jest badanie kontrowersji naukowo-społecznych. Autor książek Wyobraźnia ontologiczna i Podmiot, system, nowoczesność  oraz współautor wraz z K. Abriszewskim i M. Wróblewskim książki Czyje lęki? Czyja nauka? Struktury wiedzy wobec kontrowersji naukowo -społecznych kilkudziesięciu artykułów naukowych, aktywny uczestnik życia naukowego i publicznego, okazjonalnie publicysta, obecny także w blogosferze.