dr Anna Frątczak

dr Anna Frątczak

Polska Sieć Kobiet Nauki

medioznawczyni i etyczka. Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Kierowniczka Ośrodka Badań nad Wielokulturowością, Mniejszościami i Wykluczeniem w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Redaktorka naczelna półrocznika „Aequalitas”. Przewodnicząca Rady Programowej Fundacji Kobiety Nauki – Polska Sieć Kobiet Nauki. afratczak@afm.edu.pl