Anna Schmidt Fiedler

Anna Schmidt Fiedler

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

współautorka projektu DIALOG na UAM, koordynatorka nowopowstającego na UAM Science Shopu. Współautorka inicjatyw wspierających trzecią misję UAM,  promujących odpowiedzialne badania i innowacje, naukę obywatelską, wzmacniających współpracę uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Od 2012 prowadzi także własną organizację pozarządową wspierającą głównie dialog międzypokoleniowy i międzykulturowy, wzmacnianie społeczności lokalnych, koncepcje zrównoważonego rozwoju.