Dr Cezary Kościelniak

Dr Cezary Kościelniak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Filozof, adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa UAM, postdoc. na University of Florida. Zajmuje się politykami szkolnictwa wyższego, kulturowymi rolami uniwersytetu oraz religią w życiu publicznym. Ostatnio opublikował “Uniwersytet, rozwój, kultura” (Wyd. UAM, 2015). Wykłady gościnne na Universita degli Studi di Firenze, Uniwersytecie Maltańskim, Universita Sacro Cuore w Mediolanie, Instytucie Nauk Religijnych w Kijowie. W latach 2012-2013 był ekspertem do spraw szkolnictwa wyższego w think-tanku “Laboratorium Idei” Kancelarii Prezydenta RP, uczestniczył jako ekspert w programie TEMPUS, w watykańskiej kongregacji Iustitia et Pax, jest ekspertem ds. szkolnictwa wyższego w projekcie Team Europe Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie.