dr hab. Edyta Pietrzak

dr hab. Edyta Pietrzak

Politechnika Łódzka

doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce. Pracuje w Instytucje Nauk Społecznych i Zarządzania Technologiami Politechniki Łódzkiej. Autorka książek Ku globalnemu społeczeństwu obywatelskiemu. Transgresje idei (2014), Aksjologia życia publicznego (2011), Wolność równość i siostrzeństwo (2008), Podmiot osoba tożsamość (2007), Kobiety mówią o swoim życiu, czyli Grupy Poszerzania Świadomości (2006); Redaktorka rocznika Civitas Hominibus, ekspertka w programach społecznych UE; Zajmuje się teoriami społeczeństwa obywatelskiego, peryferiami i marginaliami sfery publicznej oraz polityką różnorodności.