dr hab. Inga B. Kuźma

dr hab. Inga B. Kuźma

Uniwersytet Łódzki

doktor habilitowana. Kieruje Pracownią Antropologii Praktycznej w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego. Członkini Centrum badawczego Innowacji Społecznych UŁ. Uprawia antropologię zaangażowaną i interwencyjną typu Action Research i Participatory Action Research; zajmuje się herstory (związana z Kolektywem Kobiety znad Łódki tworzącego Łódzki Szlak Kobiet oraz współtworzy Międzyuczelniane Interdyscyplinarne Seminarium Gender). Koordynuje Łódzkie Partnerstwo Pomocy w sytuacji Wykluczenia i Bezdomności. Autorka: Domy bezdomnych. Badania sytuacji kryzysowych (Łódź 2015), Współczesna religijność kobiet. Antropologia doświadczenia (Wrocław 2008), współredaktorka z Izą Desperak prac zbiorowych publikowanych w serii Wydawnictwa UŁ „Oblicza Feminizmu”, redaktorka Tematów trudnych. Sytuacji badawczych (Łódź 2013).