dr Jacek Kołtan

dr Jacek Kołtan

Europejskie Centrum Solidarności

Studiował filozofię, nauki polityczne oraz teologię na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie. Doktorat z filozofii społecznej obronił na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie. Jako zastępca dyrektora ds. naukowych Europejskiego Centrum Solidarności kieruje Wydziałem Myśli Społecznej. Prowadzi cykl wykładów publicznych Gdańskie Wykłady Solidarności, których celem jest diagnoza przemian społeczno-politycznych. Kieruje też wydawnictwem ECS redagując m.in. serię Idea solidarności, w której prezentowane są prace współczesnej humanistyki. Był stypendystą niemieckiej fundacji KAAD w Berlinie i visiting scholar CUA w Waszyngtonie. Opublikował m.in. Przesilenie. Nowa kultura polityczna (red., 2016), Solidarność i kryzys zaufania (red., 2014), Obywatele ACTA (współred., 2014), Wystawa Stała Europejskiego Centrum Solidarności. Antologia (współred., 2014), Der Mitmensch. Zur Identitätsproblematik des sozialen Selbst ausgehend von der Frühphilosophie Martin Heideggers und Karl Löwiths (2012), Solidarność. Pokojowa rewolucja (współred., 2009).