dr Maciej Ogrodniczuk

dr Maciej Ogrodniczuk

Polska Akademia Nauk

Dr Maciej Ogrodniczuk uzyskał stopień magistra informatyki i doktora nauk humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Zawodowo zajmuje się prowadzeniem krajowych i międzynarodowych projektów naukowych w dziedzinie inżynierii lingwistycznej, a naukowo – badaniami nad semantycznym opisem polszczyzny, w szczególności zależnościami referencyjnymi. Kieruje Zespołem Inżynierii Lingwistycznej Instytutu Podstaw Informatyki PAN.