dr Marta Mazurek

dr Marta Mazurek

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Poznania ds. przeciwdziałania wykluczeniom. Jest z wykształcenia anglistką, ma stopień doktora w dziedzinie literaturoznawstwa amerykańskiego. Jako badaczka i nauczycielka akademicka w Instytucie Językoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz członkini Rady Naukowej Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości, UAM m.in. koordynowała projekt badawczy “Gender w podręcznikach”. Jest członkinią Kongresu Kobiet.