dr n. med. Marta Szajnik

dr n. med. Marta Szajnik

Szpital Św. Rodziny w Warszawie

Lekarz, specjalista w dziedzinie ginekologii i położnictwa, magister zdrowia publicznego. Absolwentka Wydziału Lekarskiego i Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej w Poznaniu. Obecnie pracuje w Szpitalu św. Rodziny w Warszawie, a jej zakres obowiązków to prowadzenie działalności naukowej i lekarskiej. W 2007 roku obroniła pracę doktorską. Od 2007-2009 przebywała na stypendium naukowym na Uniwersytecie w Pittsburghu w Stanach Zjednoczonych. Efektem jej pracy są liczne publikacje naukowe  o wysokim współczynniku oddziaływania. Była kierownikiem grantów naukowych m.in Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obecnie  pracuje naukowo przy realizacji grantu MNiSW dotyczącego badań nad rakiem jajnika. Otrzymała liczne nagrody m.in. stypendium habilitacyjne Loreal, Nagrodę MNiSW dla wybitnego młodego naukowca, kilkukrotne nagrody Naukowe Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Jest laureatem programu Mentoring Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Jest autorka licznych artykułów na temat zdrowia kobiet. Prowadzi działalność wolontariacką w ”Fundacji Piękniejsze Życie” organizując warsztaty  dla chorych na raka kobiet.  Jej pasją są dalekie podróże.