dr Norbert Steinhaus

dr Norbert Steinhaus

The Living Knowledge Network

Członek zarządu Wissenschaftsladen Bonn [Wila Bon] od 1990 r.
Przez ostatnie 17 lat brał udział w międzynarodowych projektach dot. partycypacji obywateli w nauce i technologii, jak również odpowiedzialnych badań i innowacji. Obecnie jest bezpośrednio zaangażowany w cztery projekty finansowane przez program Horyzont2020 [ EnRRICH, Sparks, Big Picnic, Bloom] i wspiera kolejne cztery projekty H2020 [ CIMULACT, DITOs, HEIRRI, In Spires] uczestnicząc w ich ciałach doradczych.
Od końca 2007 r. jest koordynatorem i międzynarodowego programu LIVING KNOWLEDGE, który stanowi międzynarodową sieć tzw. Science Shops.
W 2014 r. został członkiem komitetu sterującego konferencją SIS-RRI, zorganizowaną przez Włoską Narodową Radę Badań w Rzymie w czasie włoskiej prezydencji w Unii. Bierze aktywny udział 
w Sieci Narodowych Punktów Kontaktowych HORYZONT2020 programu Science with and for Society jako członek Grupy Eksperckiej w obszarze publicznego zaangażowania uczelni.