dr Tomasz Sobierajski

dr Tomasz Sobierajski

Uniwersytet Warszawski

Socjolog, badacz, metodolog z Zakładu Mikrosocjologii i Ewaluacji ISNS UW. Jego główne obszary zainteresowań to socjologia zdrowia, socjologia edukacji, wakcynologia społeczna oraz komunikacja interpersonalna ze szczególnym zwróceniem uwagi na komunikację lekarz-pacjent. Autor 6 monografii w tym „Społeczny kontekst szczepień – wprowadzenie do wakcynologii społecznej i socjologii szczepień”, „Doradztwo zawodowe – uniwersalizm i konceptualizacja” oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych. Redaktor prowadzący 2 publikacji zbiorczych. Od 10 lat projektuje i koordynuje polskie oraz międzynarodowe projekty badawcze, realizowane dla instytucji rządowych, organizacji pozarządowych oraz sektora biznesu. Na stałe współpracuje z Wydziałem Humanistycznym Uniwersytetu Ankarskiego, gdzie prowadzi wykłady i warsztaty. Jest maratończykiem i trenuje squasha.