Ewa Kocińska-Lange

Ewa Kocińska-Lange

Poznański Park Naukowo-Technologiczny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji, doktorantka Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od stycznia 2015 r. Zastępca Dyrektora Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM. Odpowiedzialna za wdrażanie strategii rozwoju Parku, inkubację, projekty europejskie i współpracę z partnerami. Pomysłodawczyni Laboratorium Wyobraźni w Parku – pierwszego centrum nauki dla dzieci i młodzieży w regionie. W latach 2004-2014 koordynowała działalność szkoleniową i doradczą Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE działającego w Parku. Zaangażowana w realizację projektów międzynarodowych z 5. 6. i 7. Programu Ramowego UE, jako partner i koordynator. Ekspert Komisji Europejskiej oceniający wnioski i realizowane projekty w 7. Programie Ramowym i Horyzoncie 2020 oraz ekspert – doradca w programie TAIEX koordynowanym przez Komisję Europejską.