Izabella Macionga

Izabella Macionga

wiceprezes Wielkopolskiego Związku Pracodawców LEWIATAN

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UAM

Wiceprezes zarządu – Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan

Członek zarządu – COROL Sp. z o.o. i PROCOROL Sp. z o.o. (firmy rodzinne)

Odpowiada za sprawy organizacyjno-prawne, zarządzanie zasobami ludzkimi i zarządzanie jakością.