Joanna Bosiacka-Kniat

Joanna Bosiacka-Kniat

Poznański Park Naukowo-Technologiczny

Kierownik Działu Programów Badawczych w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym. Ekspert Komisji Europejskiej oceniający wnioski w programach ramowych od 2009 r. Doświadczona w pisaniu wniosków w 6., 7. Programie Ramowym UE i w Horyzoncie 2020 oraz w realizacji projektów zarówno w roli koordynatora, jak i partnera. Na co dzień zajmuje się doradztwem w pozyskiwaniu środków na badania i innowacje dla instytucji naukowych oraz przedsiębiorstw. Udziela również wsparcia w poszukiwaniu partnerów zagranicznych przy budowie konsorcjum, w pozyskiwaniu i rozliczaniu środków wspomagających uczestnictwo w projektach badawczych UE, a także w rozliczaniu projektów. Autorka oraz trenerka prowadząca szkolenia dotyczące pisania wniosków, zarządzania, rozliczania projektów, raportowania oraz strategii pozyskiwania środków na badania.