Joanna Morawska-Jancelewicz

Joanna Morawska-Jancelewicz

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Obecnie pracuje w Gabinecie Rektora UAM i jest jednym z głównych wykonawców projektu. Rozwija koncepcję uniwersytetu zaangażowanego oraz koordynuje rozwój pierwszego w Polsce Science Shop. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy na rzecz uczelni jako menedżer projektów oraz organizatorka wydarzeń naukowych i popularyzatorskich, podczas którego pozyskała dla UAM kilkadziesiąt milionów złotych. Jest absolwentką WNPiD i studiów podyplomowych “Psychologia w zarządzaniu” oraz “Administracja europejska”. Ukończyła także studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w Katedrze Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej. W pracy naukowej zajmuje się koncepcją kreowania i rozwoju innowacji społecznych przez uczelnie. Na UAM pracowała w Centrum Integracji Europejskiej oraz Centrum NanoBioMedycznym UAM, co wiązało się ze zdobyciem bardzo szerokiego doświadczenia, w tym interdyscyplinarnego i międzynarodowego.