mgr Bartosz Brzoza

mgr Bartosz Brzoza

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Doktorant na Wydziale Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz pracownik Laboratorium Języka i Komunikacji na tym samym Wydziale. Jego zainteresowania badawcze obejmują m.in. psycholingwistyczne aspekty dwujęzyczności oraz proces rozumienia mowy języka obcego. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą ustalenia roli świadomego przyswajania poprawnej wymowy w języku obcym na schematy przetwarzania języka u osób znających więcej niż jeden język.