Wiktor Wojciechowski

Wiktor Wojciechowski

Intel Corporation, Koalicja na Rzecz Polskich Innowacji

socjolog, analityk ds. badań i koordynator z ramienia Intela i Fundacji Koalicji na Rzecz Polskich Innowacji największego korporacyjnego programu popularyzacyjnego wykształcenie i udział kobiet w branży informatycznej w Polsce –  ITforSHE (www.itforshe.pl). Laureat nagrody im. Floriana Znanieckiego, stypendysta MNiSZW. Doktorant w Zakładzie Socjologii Ogólnej Insytutu Socjologii na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Główne obszary badawcze: socjologia edukacji, system klasowy w Polsce.