prof. Natalia Rozwadowska

prof. Natalia Rozwadowska

Instytut Genetyki Człowieka PAN

Od dwudziestu lat związana z Instytutem Genetyki Człowieka PAN. Pasjonatka komórek macierzystych, zarówno w aspekcie męskiej niepłodności jak i opracowania skutecznej terapii regeneracyjnej uszkodzonego zawałem mięśnia sercowego. Stypendystka FNP oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, autorka wielu prac naukowych.

Zajmuje się również popularyzacją genetyki i biologii molekularnej wśród najmłodszych i tych trochę starszych – założycielka Stowarzyszenia GEN-i-już. Przewodnicząca Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Radą ds. Wiedzy o Zwierzętach Laboratoryjnych (ICLAS) przy Wydziale V Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk.