prof. Andrzej Eliasz

prof. Andrzej Eliasz

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Profesor Andrzej Eliasz jest psychologiem. Specjalizuje się w psychologii różnic indywidualnych,  kształtowaniu się temperamentu w rozwoju człowieka, psychologii ekologicznej. Był redaktorem naczelnym “Studiów Psychologicznych”. Pełnił liczne funkcje naukowe, społeczne i administracyjne, między innymi, w latach 2002-2004 przewodniczył Europejskiemu Towarzystwu Psychologii Osobowości (European Association of Personality Psychology). Jest jednym z założycieli Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, przekształconej w SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny. Przez 20 lat pełnił funkcję rektora tej uczelni. Obecnie przewodniczy Radzie Powierniczej Uniwersytetu SWPS oraz Komisji ds. Odpowiedzialności i Komunikacji Społecznej KRASP. Ustawicznie podejmuje działania na rzecz jakości w polskim szkolnictwie wyższym,  reformowania i unowocześniania programów nauczania.