prof. Jakub Brdulak

prof. Jakub Brdulak

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Ashoka Poland

Kierownik Zakładu Zarządzania Wiedzą w Instytucie Kapitału Ludzkiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Przewodniczący Fundacji na rzecz Jakości Kształcenia przy KRASP. Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Ekspert Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Nauki.

Współpracuje z jedną z największych organizacji pozarządowych na świecie – ASHOKĄ. Stypendysta University of Denver w Kolorado w Stanach Zjednoczonych oraz Erasmusa – wykładał m.in. w Belgii, Turcji, Rumunii i na Łotwie. Absolwent Szkoły Trenerów Biznesu współorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Autor ponad 100 krajowych i zagranicznych publikacji (książek i artykułów) poświęconych tematyce zarządzania – głównie zarządzania wiedzą, innowacją i jednostkami szkolnictwa wyższego. Prowadzi zajęcia w ramach CEMS-u (Community of European Management Schools and International Companies) dla polskich i zagranicznych studentów we współpracy z globalnymi przedsiębiorstwami.