prof. Janina Filek

prof. Janina Filek

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

absolwentka AE w Krakowie (aktualnie UEK) oraz UJ. W latach 2005-2008 prodziekan Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych UEK, 2012-2016 kierownik Katedry Filozofii UEK. Aktualnie Kierownik Zakładu Etyki i Filozofii Społecznej. Od 2002 r. Pełnomocnik Rektora UEK ds. Osób Niepełnosprawnych, od 2014 przewodnicząca grupy roboczej ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni (SOUEK), od 2016 r. Przewodnicząca Komisji ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych przy KRASP oraz członek Komisji Komunikacji i Społecznej Odpowiedzialności KRASP. Od września 2016 r. Prorektor UEK ds. Komunikacji i Współpracy.

***

Autorka wielu prac badawczych m.in.: Wprowadzenie do etyki biznesu (2001, 2011), Wolność i odpowiedzialność podmiotu gospodarującego (2002), Społeczna odpowiedzialność jako nowa wersja mowy społecznej (2013). Członek-założyciel Polskiego Stowarzyszenia Etyki Biznesu (EBEN Polska) oraz członek zarządu Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.