Fredrik Björk

Fredrik Björk

Malmö University

Członek zarządu Social Value International i Social Value Sweden, organizacji zajmującej się promocją i badaniami w obszarze innowacji społecznych; członek Zarządu Centrum Przedsiębiorczości Publicznej w Malmö, założyciel i członek zarządu jednego z największych przedsiębiorstw ekonomii społecznej w Szwecji Yalla Trappan współpracujego m.in. z IKEA; członek Global Wellbeing Lab 2.0.; koordynator programu studiów magisterskich ”Leadership for Sustainability” (2010-2020); koordynator sieci naukowej “Forum Innowacji Społecznych; w Szwecji”; obecnie jeden z głównych wykonawców projektu finansowanego z EFRR (2016-2018) dotyczącego utworzenia Science Shop w ramach Social Innovation Skåne; odpowiedzialny za utworzenie międzysektorowej platformy dot. przedsiębiorczości społecznej; brał udział w organizacji wielu krajowych i międzynarodowych konferencji np. (1st World Congress of Environmental History, 2009); autor wielu artykułów naukowych i książek w obszarze innowacji społecznych np. ”Social Change Through Temporary Short-term Interventions: The Role of Legitimacy in Organizing Social Innovation” (with A. Edvik) in Social Entrepreneurship and Social Enterprises: Nordic Perspectives. Lundgaard Andersen, Gawell & Spear (eds). New York and London 2016; An Ecosystem for Social Innovation in Sweden. A strategic research and innovation agenda (with Hansson, J., Lundborg, D., & Olofsson, L-E. ) Lund 2014.