prof. Marek Nawrocki

prof. Marek Nawrocki

Prorektor, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu