prof. Radosław Fiedler

prof. Radosław Fiedler

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Badawczo zajmuje się problematyką stosunków międzynarodowych, szczególnie przemianami społecznymi i politycznymi na Bliskim Wschodzie oraz w Azji Centralnej.  Jest prodziekanem ds. współpracy międzynarodowej oraz kierownikiem Zakładu Pozaeuropejskich Studiów Politycznych. Współorganizator międzynarodowej konferencji naukowej w języku angielskim Beyond Europe, która ściąga badaczy także z pozaeuropejskich ośrodków badawczych. Kierownik programu edukacyjnego Laboratorium Innowacji Społecznych, który ma ułatwić studentom lat dyplomowych start na rynku pracy.  Prezes Fundacji Fiedlerów – ostatni projekt podróżniczo-edukacyjny: Iran Śladami Polskich Uchodźców.