prof. Stefan Jurga

prof. Stefan Jurga

Centrum NanoBioMedyczne UAM

Główne zainteresowania badawcze prof. Stefana Jurgi koncentrują się na strukturze i dynamice materii miękkiej analizowanej za pomocą obrazowania NMR, metod rozproszeniowych (SAXS, WAXS), mikroskopii elektronowej, sił atomowych oraz optycznej, relaksacji oraz dyfuzji NMR, spektroskopii dielektrycznej, technik modelowania komputerowego, spektroskopii FTIR. Profesor Jurga jest autorem i współautorem ponad 200 publikacji naukowych w renomowanych czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Uczestniczył w wielu międzynarodowych projektach badawczych, jest promotorem ponad 20 doktorantów. Ma bogate doświadczenie we współpracy międzynarodowej, był m.in. profesorem wizytującym w Cornell University, Uniwersytecie Stanowym Północnej Karoliny w USA, w  Uniwersytecie Południowej Afryki w Pretorii w RPA, w Centrum Badań Atomowych w Saclay pod Paryżem. Prof. Jurga był laureatem Fundacji Maxa Plancka jako stypendysta w Instytucie Maxa Plancka do badań polimerowych w Moguncji, Niemcy, pracował na Uniwersytecie Illinois w Urbana Champaign, USA, w Instytucie Jozefa Stefana w Słowenii, i w innych instytucjach.

 

Prof. Jurga w latach 1990-2002 był prorektorem i rektorem Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, a w latach 2005-2007 podsekretarzem i sekretarzem stanu w Ministerstwach Edukacji i Nauki oraz Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od roku 2002 jest wiceprezydentem Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego Grupy AMPERE,  a także był prezydentem Towarzystwa Uniwersytetów Europejskich Grupa Santander. Był także przewodniczącym Komitetu Sterującego programu stypendialnego UE ALBAN, jest członkiem Saksońskiej Akademii Nauk, doktorem honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, a także laureatem Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w programie Międzynarodowe Projekty Doktoranckie.

 Znaczące projekty:
  • European Soft Matter Infrastructure (ESMI) – 7PR, budżet 7,8 mln €.
  • The International PhD Program in Nanoscience and Nanotechnology – Międzynarodowe Projekty Doktoranckie, FNP project.
  • Magnetic Nanoparticles and Thin Films for Spintronic Applications and High Performance Permanent Magnets – IRSES, 7PR