prof. Tomasz Mizerkiewicz

prof. Tomasz Mizerkiewicz

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

pracownik naukowy Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, krytyk literacki, redaktor naczelny dwujęzycznego pisma naukowego “Forum Poetyki / Forum of Poetics” (fp.amu.edu.pl), autor m.in. książki Po tamtej stronie tekstów. Literatura polska a nowoczesna kultura obecności (2013)