prof. Robert Kmieciak

prof. Robert Kmieciak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

ROBERT KMIECIAK – dr hab. w zakresie nauk o polityce, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kieruje zespołem politologów skupionych wokół Zakładu Badań Władzy Lokalnej i Samorządu funkcjonującego w strukturze Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz polityce regionalnej. Autor szeregu publikacji poświęconych tematyce samorządowej. Współautor projektu ustawy o izbach przemysłowo-handlowych.