prof. Waldemar Kuligowski

prof. Waldemar Kuligowski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Profesor w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu. Kierownik Zakładu Studiów nad Kulturą Współczesną. Od 2013 roku przewodniczący Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Członek Komitetu Nauk o Kulturze PAN i Komitetu Nauk Etnologicznych PAN. Prowadził badania terenowe w Polsce, Niemczech, Hiszpanii, Albanii, Węgrzech, Serbii i Uzbekistanie. Redaktor naczelny kwartalnika „Czas Kultury”. Odznaczony odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Zdobywca nagród „Książka Jesieni 2006”, Edukacja XXI”, wyróżniany za pracę dziennikarską i w ogólnopolskich konkursach poetyckich.