Robert Składowski

Robert Składowski

prezes Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców PRZEDSIĘBIORCY.PL

Przedsiębiorca oraz aktywny działacz na rzecz poprawy warunków polskich przedsiębiorców.

Na bazie dotychczasowych doświadczeń oraz sygnałów ze strony przedsiębiorców, szczególnie tych z sektora MŚP Pan Robert Składowski zainicjował powołanie Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorcy.pl, która ma za zadanie zbudowanie silnej reprezentacji sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), adekwatnej do roli tego sektora w polskiej gospodarce, jak również rozwój i propagowanie samorządu gospodarczego w Polsce, z uwzględnieniem gospodarczego i społecznego znaczenia sektora MŚP. W organizacji tej Pan Robert Składowski piastuje funkcję Prezesa Federacji.